Verifieringsstöd

Life science-bolag som inte är berättigade till Vinnovas verifiering för tillväxtmedel kan nu söka verifieringsstöd hos sex etablerade svenska life science-inkubatorer. Stödet kommer från Swelife och Vinnova men ansökan ställs till och beviljas av de enskilda inkubatorerna.

Vem kan söka stödet?

Stödet är enbart till för life science-bolag som inte är berättigade till Vinnovas verifiering för tillväxtmedel och som bedöms ha stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd.

Vad ska stödet användas till?

Stödet ska användas till att verifiera affärsidén och beviljas för insatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar.

Målet är att minska bolagens risker i ett tidigt skede, att bidra till fler livskraftiga bolag samt att genom initial verifiering av den kommersiella potentialen stärka bolagens fortsatta möjlighet till medel, exempelvis från Swelife, Vinnova och EU eller kapital från affärsänglar.

Hur stort är stödet?

Stöd beräknas utifrån kostnaden för den insats som bedöms nödvändig, och delas ut i etapper. Summan/bolag kan sammanlagt inte överstiga 250 000 kronor.

 

Inkubatorer som förmedlar verifieringsstöd

Smile (Lunds Life Science Inkubator)
Kontakta: Sarah Fredriksson
sarah@lundlsi.se
+46 702 80 68 69

Sahlgrenska Science Park
Kontakta: Göran Leonardsson
goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se
+46 70 631 01 42

Umeå Biotech Incubator
Helén Fält, helen.falt@ubi.se
+46 90 15 49 75

Uppsala Innovation Centre
Kontakta: Helena Ströberg
helena.stroberg@uic.se
+46 72 577 04 51

Karolinska Institutet Innovation AB
Kontakta: Patrik Blomquist
patrik.blomquist@kiinnovations.se
+46 70 678 60 82

STING, Stockholm Innovation and Growth
Kontakta: Gisela Sitbon
gisela.sitbon@stockholminnovation.com
+46 70 282 55 58