Stöd till life science-inkubatorer – för att stödja unga bolag

Avdelare1440px51

Sex etablerade life science-inkubatorer har fått stöd av SWElife och VINNOVA för att inkubatorerna i sin tur ska kunna stödja nya life science-bolag. Bolagen kan kunna söka verifieringsstöd från januari 2016.

SWElife och VINNOVA bjöd in etablerade life science-inkubatorer, som inte ger vinstutdelning till sina ägare, att ansöka om medel för att främja utvecklingen av och värdeskapandet i nya kunskapsintensiva life science-företag med stor tillväxtpotential.

Redan idag samverkar några innovationskontor med inkubatorerna för tidig kommersiell verifiering av akademiska resultat. SWElife ville med denna utlysning även ge små life science-företag tillgång till stöd med tidig kommersiell verifiering.

Utlysningen riktade sig därför till etablerade inkubatorer inom det nationella inkubatorprogrammet. Ett krav var att inkubatorn ska vara beredd att ge stöd till bolag med potential oavsett var i Sverige de kommer ifrån. Det vill säga företagen behöver inte vara eller bli anslutna till inkubatorn.

Inkubatorer som fått etableringsstöd:

Lunds Life Science Inkubator
Kontakta: Sarah Fredriksson, sarah@lundlsi.se, +46 702 80 68 69

Sahlgrenska Science Park
Kontakta: Göran Leonardsson, goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se, +46 70 631 01 42

Umeå Biotech incubator
Helén Fälthelen.falt@ubi.se, +46 90 15 49 75

Uppsala Innovation Centre
Kontakta: Helena Ströberg, helena.stroberg@uic.se, +46 72-577 04 51

Karolinska Institutet Innovation AB
Kontakta: Patrik Blomquist, patrik.blomquist@kiinnovations.se, +46 70 678 60 82

STING, Stockholm Innovation and Growth 
Kontakta: Gisela Sitbon, gisela.sitbon@stockholminnovation.com, +46 70 282 55 58

Tidiga life science-bolag kommer att kunna söka verifieringsstöd genom inkubatorerna från och med januari 2016

Under 2016 kommer inkubatorerna att kunna stödja unga life science-bolag, med stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd, i deras arbete med att verifiera affärsidén. Stödet kan uppgå till högst 250 000 kronor och ska användas till verifieringsinsatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. Målsättningen är att minska riskerna i ett tidigt skede för att bidra till att fler livskraftiga företag utvecklas samt att stöd för initial verifiering av den kommersiella potentialen kan stärka små life science-företags ansökningar till större program från SWElife, VINNOVA och EU.

 

 

 

KONTAKTA

Respektive inkubator för mer detaljerad information (se till vänster).

För övergripande information om utlysningen:

Karin Agerman, Project Leader C3
karin.agerman@uppsalabio.se
+46 70-300 88 09