Industrins egna frågor satte agendan

Hur flyttar vi fokus hos vårdens inköpsansvariga från kostnader till patientvärde? Det var en av de frågeställningar som diskuterades när ett 40-tal representanter för sjukvården, akademin och näringslivet i primärt södra Sverige möttes för en AIMday med diabetestema den 26 september.

img_0085
Deltagarnas frågor satte agendan för gruppdiskussionerna.

Mötesformatet AIMday kan beskrivas som en dag av olika behovsstyrda diskussioner och frågestunder mellan industrins utmaningar och akademins expertis.

Ett av de gruppsamtal som hölls i Malmö handlade om hur långsiktig innovation och patientcentrerad vård kan göras till en viktigare fråga i det dagliga inköpsarbetet än kortsiktiga besparingar. Den som hade väckt frågan var Rubin Medicals vd Karl-Johan Öhman.

– Vi stångas med de här problemen varje dag. Hur ska vi som företag kunna utveckla nya produkter som vi vet gynnar både vården och patienterna när vi ser att inköpsarbetet styrs av jakten på kronor och ören?

Karl-Johan Öhman, Rubin Medical
Karl-Johan Öhman, Rubin Medical

Vad fick dig att vilja vara med idag?

– Dagen erbjuder riktiga möten. Jag träffar duktiga akademiker som jag i vanliga fall kan ha svårt att etablera kontakt med men vars kunskaper är mycket värdefulla för vårt arbete, sa Karl-Johan Öhman.

I diskussionen deltog bland andra även hälsoekonom Ulf Persson och Damon Tojjar, kliniker och forskare inom diabetes, samt Ina Nissen, ägare till Mina Medical AB. Hon var nöjd med diskussionerna.

– Styrkan med det här evenemanget är att vi får chans att möta forskarna och experterna och få till en dialog på riktigt. Med de kontakter som dagen

Ina Nissen, Mina Medical
Ina Nissen, Mina Medical

ger blir det mycket lättare att fortsätta samtalet på egen hand.

Evenemanget som hölls på CRC i Malmö arrangerades av Lunds universitets diabetescentrum med stöd från Swelife och Medeon Science Park.