Om oss

Swelife är ett nationellt innovationsprogram som staten finansierar via Vinnova. Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet över organisationsgränser och mellan regioner för att uppnå långvariga effekter som gynnar life science-Sverige och i förlängningen folkhälsan.

Genom att driva strategiska struktur- och systemförändringar arbetar Swelife för att:

 

1. underlätta omställningen till en patientcentrerad hälso- och sjukvård

Exempel på aktuella leveranser: Vår utredning om vårdens datahantering visar konkret hur vi långsiktigt och nationellt löser hälso- och sjukvårdens informationshantering och tillgängliggör hälsorelaterad data för ökad patientnytta. Vi bidrar till att svenska sjukhus nu inför en kvalitetshöjande och forskningsfrämjande gemensam insamlingsmodell för biobankning.

 

2. öka förutsättningarna för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn i Sverige

Exempel på aktuella leveranser: För att höja kvalitén i innovationsstödsystemet erbjuder vi skräddarsydd affärsutveckling till alla som söker våra utlysningar. Vi har hittills stärkt 39 innovativa samverkansprojekt inom folksjukdomar med i snitt 1 Mkr vardera.

 

3. life science-Sveriges kompetenser och resurser ska användas nationellt genom samverkan

Exempel på aktuella leveranser: Vi skapar och stärker nationella nätverk av bland annat innovationsaktörer. Vi har tagit fram mallar och juridiska riktlinjer för att göra kommersialiseringsarbetet för innovationsaktörer enklare och säkrare.

 

Swelife startade hösten 2014 och har under 2016 en budget på 80 MSEK, varav hälften från Vinnova och hälften från medfinansierande organisationer. Under 2017 ligger budgeten på 110 MSEK. Mer än 100 organisationer fördelade mellan näringsliv, hälso- och sjukvård och akademi i hela Sverige stödjer i dag Swelife.

Läs mer om Swelifes leveranser och verksamhet 2016.

 

Photo: Martin LaBar, Flickr
IMG_0485

Information material

Download a leaflet about SWElife (pdf)

About Swelife (in English) 

Vår vision:

Life science-Sverige har en ledarroll i utvecklingen mot en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt genom innovation och samverkan.

Vår mission:

Swelife accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.

 

PeterNordstrom_ContactsSvVi

Q&A about SWElife

Programme Director Peter Nordström answers questions about SWElife.
”We need to go from words to action”